RODO – Audyty i wdrożenia, IOD

RODO – Audyty i wdrożenia, IOD

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź statutową posługuje się danymi osobowymi, które przetwarza i wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

InSee oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie dostosowania do RODO, które można podzielić na:

 • Audyt oraz sformułowanie wniosków i zaleceń
 • Opracowanie na podstawie wniosków i zaleceń planu zmian wraz z przygotowaniem dokumentacji oraz procesów w Twojej organizacji dostosowanych do wymagań prawnych
 • Pełne wsparcie w procesie implementacji zmian

Zgodnie z art. 37 RODO wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych jest zawsze konieczne gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (czyli tzw. danych wrażliwych), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Wdrożenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz modyfikacja innych procesów zachodzących w organizacji, funkcjonalnie połączonych z przetwarzaniem – np. z procesów biznesowych – pozwoli na spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Korzyści dla firmy:

 • Wypełnisz obowiązek dostosowania swojej organizacji do przepisów RODO, które zobowiązane są stosować wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe
 • Zyskujesz najwyższej jakości obsługę w zakresie obowiązków Inspektora Ochrony Danych
 • Zwiększysz poziom bezpieczeństwa posiadanych zbiorów danych osobowych i nie tylko (prawidłowy system bezpieczeństwa wpływa na bezpieczeństwo wszystkich innych posiadanych informacji w tym m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa)
 • Zyskasz komfort podczas ewentualnej kontroli organu nadzoru oraz zyskasz pewność, że nie grozi Ci widmo kary za zaniedbania i procedury niespełniające wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Ograniczysz możliwość nieautoryzowanego dostępu do danych oraz ryzyko wystąpienia sytuacji incydentu naruszenia
 • Zwiększysz wiarygodność wobec swoich klientów, partnerów biznesowych oraz instytucji publicznych
 • Otrzymasz kompleksową usługę, wypełniając tym samym prawny obowiązek, z którym muszą zmierzyć się m.in. wszyscy przedsiębiorcy
 • Zyskasz pewność, że usługa będzie wykonana przez specjalistów o wykształceniu prawniczym i odpowiedniej wiedzy z zakresu IT, zajmujących się ochroną danych osobowych od kilku lat i pełniących funkcję IOD w wielu spółkach

Czego dotyczą najważniejsze aspekty RODO?

 • Podstawy oraz stosowania odpowiednich zasad przetwarzania
 • Zgody na przetwarzanie danych oraz warunków jej wyrażenia
 • Realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • Realizacji obowiązku informacyjnego wobec podmiotu danych
 • Stosowania odpowiednich środków oraz procedur zabezpieczenia danych
 • Warunków przekazania procesów przetwarzania danych (tzw. powierzenie)
 • Realizacji uprawnień osób, których dane są przetwarzane
 • Kar pieniężnych za naruszenia ochrony danych

Wdrożenie czy dostosowanie organizacji zawsze związane jest ze zmianami wewnątrz jednostki.

Zakres usługi

 • Przeprowadzanie audytu prowadzonych w organizacji procesów przetwarzania danych osobowych
 • Przegląd oraz analiza obszarów ryzyka związanego z przetwarzaniem
 • Przeprowadzenie tzw. stress test dot. realizacji uprawnień podmiotów danych, kontrolnej próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych, eskalacji zgłoszenia naruszenia ochrony danych
 • Opracowanie wniosków oraz zaleceń zmian
 • Opracowanie projektów procedur oraz polityk ochrony danych dostosowanych do prowadzonej działalności
 • Modyfikacja lub przygotowanie dokumentów stosowanych przy przetwarzaniu danych w kontekście przepisów RODO oraz wskazanych wniosków i zaleceń
 • Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
 • Bieżące doradztwo w zakresie spełnienia wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 • Outsourcing IOD
 • Szkolenia IOD dla wskazanych osób
 • Na specjalne życzenie świadczymy również usługi doradcze w zakresie PR i komunikacji prywatności.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem oferty ?

+48 22 423 06 12

lub Wypełnij formularz

KLIENCI
 • livioon-logo
 • nsp-logo2
 • logo
 • wellU_transparent
 • organiclife-logo

PODAJ DANE, ODDZWONIMY: